Menu

Свържете се с експерта Свържете се с експерта

Внедрена е базовата функционалност за закритите паркинги Carsleep

Written by Olga Sorokina

Компанията Carsleep е разработила и внедрила базовата функционалност за закрити паркинги и е готова да предложи на потенциалните си клиенти удобно решение за организиране на закрит вид паркинги.

С помощта на приложението на своя смартфон собствениците на автомобили могат да отварят бариерата на влизане в паркинга и на излизане от паркинга, като платят предварително за услугата. Системата е интегрирана с бариерата на германската компания Elka. Плащането на паркоместа може да се извършва чрез мобилното приложение чрез закупуване на разрешителни за периода от 1 ден до един месец.

В бъдеще е планирано да се добави опцията за почасово плащане, включително без закупуване на разрешителни. В близко бъдеще се очаква разширяването на функционалността за закритите паркинги Carsleep.

Carsleep. Паркирай лесно.