Menu

Свържете се с експерта Свържете се с експерта
За общини

Паркинг система Carsleep

Това е удобна европейска онлайн услуга за организиране на паркинги

   Сarsleep

   Системата за управление на паркинг Carsleep помага да се въведе ред по градските улици, наоколо търговските центрове, летищата, гарите, парковете и жилищните комплекси. Отлично организираната градска инфраструктура прави движението по-безопасно, намалява задръстванията и напрежението по пътищата и подобрява екологията в града.

   Освен това

   Отчитането в системата Carsleep е лесно и разбираемо. Данъчните документи се обработват в автоматичен режим и се отобразяват на достъпен за клиента език.
   Разлащанията между оператора и клиента на паркинга също се извършват в автоматичен режим, което спестява време и ресурси.
   С Carsleep можете да оптимизирате градското пространство, да управлявате ефективно градската инфраструктура, да получавате гарантиран доход и подкрепяте местния бизнес.
   Екологичен документооборот. Не използваме хартиени документи или пари в брой. Всички процеси са автоматизирани и се извършват по електронен път.

   Carsleep

   надеждно ИТ решение за умни градове