Menu

Свържете се с експерта Свържете се с експерта

Новини

Carsleep взе участие в българското събитие

Подобрено приложение за инспектор

Участие в изложението TOURISM-EXPO 2023

Подобряване на функционалността на блок „Статистика“

Разширяване на функционалността на системата за управление на паркинг Carsleep. Виртуален киоск. 

Системата за управление на паркирането Carsleep започна да работи в Латвия

Система за управление на паркинг Carsleep стартира в България

Непрекъснати подобрения на системата

Импортиране на банкови извлечения в Carsleep Parking Management System

Решение за закрити паркинги на жилищни кооперации