Menu

Свържете се с експерта Свържете се с експерта

Новини

Импортиране на банкови извлечения в Carsleep Parking Management System

Решение за закрити паркинги на жилищни кооперации

Внедрена е базовата функционалност за закритите паркинги Carsleep

Участие в изложбата InterTraffic Amsterdam 2022

Закрит вид паркинги

Започнахме работа в Украйна, търсим партньори за сътрудничество

Промени в автомобилния свят

Възможност за фактуриране

Препоръки от Baltic Parking при получаване на глоба

Пандемията от коронавирус влияе на паркингите в Талин