Menu

Свържете се с експерта Свържете се с експерта

Участие в изложението TOURISM-EXPO 2023

Written by Yekaterina


Carsleep взе участие в събитието TOURISM-EXPO 2023, което се проведе от 28 до 29 септември 2023 г. във Варна, България. Този форум беше посветен на проблемите на развитието и инвестициите в хотелиерския и туристическия бизнес в Европа и България. Целта на форума е да представи най-новите тенденции, продукти и услуги в туристическия сектор, да стимулира обмяната на опит и добри практики, да създаде възможности за бизнес партньорства и да повиши конкурентоспособността на българския туристически пазар. Carsleep представи своята иновативна система за управление на паркирането, която ви позволява да организирате паркиране за хотели, туристически обекти и градове с минимални разходи и максимална ефективност. Carsleep получи положителни отзиви от участниците във форума, а също така привлече интереса на потенциални партньори и клиенти от България. Carsleep продължава да развива своя продукт и да разширява мрежата си от паркинги по целия свят.