Menu

Свържете се с експерта Свържете се с експерта

Carsleep 2.0 Какво е новото: Управление на паркирането с напреднала технология

Written by Yekaterina

Индустрията за управление на паркирането е свидетел на значителна трансформация с въвеждането на Carsleep 2.0, най-съвременна система, предназначена да оптимизира съоръженията за паркиране на улицата и извън нея. Тази последна итерация може да се похвали с набор от разширени функции, които обещават да рационализират операциите и да подобрят потребителското изживяване.

В основата на Carsleep 2.0 лежи интегрирането на избрани ANPR (автоматично разпознаване на номерата) камери, които работят в тандем с различни бариери. Тази синергия позволява на системата да изпълнява набор от функции, от старт-стоп операции до управление на търговски и специални разрешителни. Освен това, интуитивен ръчен интерфейс предоставя на администраторите директен контрол върху бариерните механизми.

Една от забележителните характеристики на Carsleep 2.0 е неговата устойчивост. Системата е проектирана да поддържа функционалност по време на прекъсване на захранването или прекъсване на интернет. Благодарение на интелигентния протокол на облака Carsleep, бариерите автоматично преминават в отворен режим, гарантирайки, че достъпът остава непрекъснат.

Разширяването на възможностите на Carsleep 2.0 за открито паркиране на улицата променя играта за инспекторите по паркиране. Системата вече доставя известия в реално време, разполага с функция за автоматична корекция на регистрационния номер и поддържа подробен дневник на историята за всеки номер на превозното средство, като по този начин повишава оперативната ефективност.

Новоразработеният алгоритъм подобрява надеждността на системата, осигурявайки точно разпознаване на номера дори при трудни условия. Тази здрава функция вече е стандарт във всички паркоместа, наблюдавани от ANPR, като гарантира последователност и надеждност.

Разширявайки се, базираното на CUBC контролер решение, което преди беше ограничено до операции с една бариера, сега поддържа множество бариери. Тази мащабируемост отразява еволюцията на системата и нейната способност да се адаптира към нарастващите нужди от управление на паркирането.

Администраторите се възползват от увеличената автономия с възможността ръчно да коригират глобите въз основа на конкретни обстоятелства. Всички корекции се записват щателно, което насърчава прозрачността и отчетността.

В допълнение към тези технологични постижения, мобилните и инспекторските приложения са актуализирани, за да се приведат в съответствие с новите функции, създавайки безпроблемна екосистема. Освен това, екипът за разработка е отстранил идентифицирани по-рано грешки, подобрявайки цялостната стабилност и производителност на системата.

Carsleep 2.0 е готов да предефинира пейзажа на управлението на паркирането, предлагайки гъвкаво, надеждно и лесно за потребителя решение, което отговаря на динамичните изисквания на съвременната градска среда. Системата за управление на паркиране Carsleep предлага цялостно решение за паркинг оператори, предоставяйки облачна платформа, която опростява управлението както на улични, така и на извънулични паркинги от всякакъв вид. Carsleep 2.0 е настроен да се превърне в еталон за системи за паркиране в световен мащаб.