Menu

Suhtle eksperdiga Suhtle eksperdiga

Uudised

Liepaja linn Lätis võttis kasutusele Carsleep parkimisüsteemi

Carsleep parkimissüsteem alustas tööd Bulgaarias

Süsteemi pidev täiustamine

Pangaväljavõtete importimine Carsleep parkimishaldussüsteemi

Korteriühistute suletud parklate lahendus

Arvete väljastamise võimalus

Muutused automaailmas

Soovitused, mida linnas parkimisel meeles pidada

Baltic Parkingu näpunäited parkimispiletiga ümberkäimiseks

Koroonaviiruse pandeemia kajastub Tallinna parklates