Menu

Suhtle eksperdiga Suhtle eksperdiga

Tõkkepuuga suletud parkimisalade juhtimissüsteem

Pilvepõhine parkimisüsteem tõkkepuuga suletud parkimisalade parkimiskorralduseks

Millest teenus koosneb?

Renditav teenus koosneb parkimisseadmetest ja Carsleep parkimisseadmete juhtimissüsteemist. Kogu rendiperioodi vältel on tagatud parkimisseadmete ja juhtimissüsteemi tarkvara hooldus rendihinnas.

Süsteemi tarnitakse "võtmed kätte" lahendusega ning Carsleep klienditugi tagab süsteemi tõrgeteta toimimise. Parkimisüsteemi kasutajal on võimalik Carsleep parkimisüsteemi kasutades hallata nii avatud kui ka tõkkepuuga suletud parkimisalasid samas süsteemis.

Carsleep parkimisüsteem võimaldab järgmisi parkimiskorralduslahendusi:

  • Parkimine ainult parkimislubadega sõidukitele
  • Tasulised parklad

Paigaldatud parkimisseadmete komplekti kuuluvad:

Parkimisüsteemis ei ole kasutatavate tõkkepuude arv piiratud.

*Tõkkepuu juhtimiseks kasutab parkimisüsteem induktsioone mõlemal pool tõkkepuud. Teekatesse paigaldatud induktsioonid registreerivad sõiduki asukoha ja liikumissuuna ning edastavad informatsiooni parkimissüsteemile sõiduki asukohast. Analüüsinud sõiduki asukohta ja kontrollinud parkimise eest tasumist sõiduki väljumissoovil parklast, annab parkimissüteem tõkkepuule avanemiskäskluse.

Uuri lähemalt

Parkimisalale paigaldatakse parkimisseadmed ja Carsleep`i spetsialistid ühendavad paigaldatud parkimisseadmed Carsleep parkimissüsteemiga. Operaatorile võimaldatakse süsteemi kasutamine minutitega. Parkimisüsteemi juhtimine on intuitiivne ja tehniliste küsimuste korral saab abi lisaks Carsleep klienditeenindusele partnerfirmadelt.

Tööpõhimõte

Parkla kasutaja laadib enda mobiiltelefoni Carsleep mobiilirakenduse, lisab sinna enda sõidukinumbrid ja maksekaardi andmed.
Parkla kasutaja näeb mobiilirakenduses kõiki Carsleep mobillirakendusega seotud tõkkepuuga suletud parkimisalasid.
Tõkkepuuga parkla on tähistatud ikooniga "tõkkepuu".
Süsteem võimaldab parkimiskoha kindlal kuupäeval ja kellaajal broneerida, mis on parkimisala kasutajatele lisamugavuseks.
Sissesõit tõkkepuuga suletud parkimisalale

Sõiduki kasutaja sõidab parkimisala tõkkepuu juurde, avab Carsleep mobiilirakenduse ja klikkab väljal “Ava Tõkkepuu”. Tõkkepuu avaneb, parkija sõidab parkimisalale ja parkimisüsteem alustab automaatselt parkimistasu arvestamist.

Väljasõit Tõkkepuuga suletud parkimisalalt
  1. Sõiduki kasutaja sõidab tõkkepuu juurde, avab Carsleep mobiilirakenduse, klikkab väljal “Lõpeta parkimine”.
  2. Parkimisüsteem lõpetab automaatselt parkimistasu arvestamise, Parkija kinnitab mobiilirakenduses makse parkimise eest, tõkkepuu avaneb ja parkija sõidab parklast välja. Juhul, kui parkija on teinud ettemakse parkimisoperaatorile, pole parkimise lõpetamsiel vaja kinnitada parkimise eest tasutavat summat. Summa debiteeritakse automaatselt kasutaja ettemaksukontolt.

Kõik mobiilirakenduse kasutaja toimingud on näha operaatorile parkimisüsteemi statistika moodulis. Tasumisel kehtivad parkimiskorraldaja poolt kehtestatud tariifid.

Carsleep parkimisüsteemi kasutamine...

Võimaldab operaatoril maksimaalselt automatiseerida parkimiskorraldusega seotud toiminguid tõkkepuuga suletud parkimisalade parkimiskorralduses.

Parkimisüsteem võimaldab paindlikult seadistada parkimisala parkimistariife ja hallata parkimislubasid. Parkimisüsteem võimaldab operaatoril avada tõkkepuu juhtimiskeskusest manuaalselt hädaolukordade ilmnemisel. Parkimisüsteemi elektrikatkestuse korral avaneb tõkkepuu automaatselt ja sulgub, kui elektriühendus tõkkepuule on taastunud.

Juhul, kui te soovite rohkem teavet süsteemi "Barrier Parking System" kohta vajutage “suhtle eksperdiga” väljal.