Menu

Suhtle eksperdiga Suhtle eksperdiga

“Statistika” ploki funktsionaalsuse täiustamine

Written by Yekaterina


Meil on hea meel teatada, et oleme uuendanud parkimishaldussüsteemi Carsleep statistikaploki funktsionaalsust. Nüüd saate hõlpsalt vaadata ja võrrelda andmeid parkimiskohtade täituvuse, oma parklast saadava tulu kohta erinevatel perioodidel ning teha õigeaegselt juhtimisotsuseid. Samuti saate inspektorite tööd mugavamalt hinnata ja analüüsida ning saadud andmete põhjal õigeaegselt kohandada inspektorite töögraafikut, et saavutada suurem parkimistasuvus. See aitab teil optimeerida oma parkla tööd ja suurendada selle tõhusust. Loodame, et hindate meie uut funktsiooni ning võtame hea meelega vastu teie tagasisidet ja soovitusi.